JAMB Recommended Textbooks For Yoruba 2022

Recommended Textbooks For Yoruba
JAMB Recommended Textbooks For Yoruba 2022

Are you looking for JAMB recommended textbooks for Yoruba, I will list out the recommended textbook you need to read for Yoruba

JOIN NOW: Naijaeduruns WhatsApp Group for Jamb Candidate

How to make use of JAMB recommended Textbooks

Yes, you don’t have to buy everything, take for instance you have Physics, chemistry, biology, and English to write, You don’t have to buy the entire recommended textbook for each subject, if you already have it, it’s very fine.

Note: It is absolutely fine if you don’t use the recommended textbooks, but just for deeper understanding you may want to consider getting one for your tough subject.

JAMB Recommended Textbooks For Yoruba 2022

LANGUAGE
 1. Abíọ́dún, J. (1995). Àròkọ àti Aáyan Ògbufọ̀, Lagos: MAJAB Publishers.
 2. Adéwọlé, L. O. (et al) (2000). Exam Focus – Yorùbá Language for WASSCE/ SSCE, Ìbàdàn: UP Plc.
 3. Awóbùlúyì, O. (1978). Essentials of Yorùbá Grammar, Ìbàdàn: UP Plc.
 4. Awóbùlúyì, O. (ed.) (1990). Yorùbá Metalanguage (Èdè-Ìperí Yorùbá) Vol. II, Ìbàdàn: UP Plc.
 5. Awóbùlúyì, O. (2008). Ẹ̀kọ́ Ìṣẹ̀dá-Ọ̀rọ̀ Yorùbá, Akurẹ: Montem Paperback.
 6. Awóbùlúyì, O. (2013). Ẹ̀kọ́ Gírámà Èdè Yorùbá, Oṣogbo: Atman Ltd.
 7. Babalọlá, A. (ed.) (1991). Ìwé Ìmọ́dọ̀tun Yorùbá SSI – SSIII, Longman.
 8. Bámgbóṣé,O.(ed.) (1984). Yorùbá Metalanguage (Èdè-Ìperí Yorùbá) Vol. 1, Ìbàdàn:UP Plc.
 9. Bámgbóṣé, A. (1990). Fọnọ́lọ́jì àti Gírámà Yorùbá, Ìbàdàn.
 10. Mustapha, O. (ed.) (1988). Ẹ̀kọ́-Èdè Yorùbá Òde-òní SSI – SSIII, Macmillian Publishers.
 11. Mustapha, O. (ed.) (1991). Ẹ̀kọ́-Èdè Yorùbá Titun SSI–SSIII, Ìbàdàn: UP Plc.
 12. Ọdẹ́tókun, A. (et al) (2005). Ìwé Ìgbáradì fún Ìdánwó Yorùbá, Ìbàdàn: Macmillan Publishers.
 13. Owólabí, K. (1989). Ìjìnlẹ̀ Ìtúpalẹ̀ Èdè Yorùbá (1) Fónẹ́tíìkì àti Fọnọ́lọ́jì, Ìbàdàn: Oníbọnòjé Press.
 14. Owólabí, O. (et al) (1999). Countdown WASSCE/SSCE, NECO, JME (Ìwé Ìgbáràdi fún Ìdánwò Àṣekágbá Yorùbá) Ìbàdàn: Evans.
 15. Ọyádèyí, O. (1998). Ìjìnlẹ̀ Fọnọ́lọ́jì àti Gírámà Èdè Yorùbá, Ìbàdàn: Heinemann.
LITERATURE
 • All the prescribed texts are reflected as applicable on the syllabus under Topics/Contents/Notes column.
CULTURE
 1. Adéoyè, C. L. (1979). Àṣà àti Ìṣe Yorùbá, Ìbàdàn: OUP.
 2. Adéoyè, C. L. (1985). Ìgbàgbọ́ àti Ẹ̀sìn Yorùbá, Ìbàdàn: Oníbọnọ̀jé Press.
 3. Ládéĺé, T. A. (et al) (1986). Àkójọpọ̀ Ìwádìí Ìjìnlẹ̀ Àṣà Yorùbá, Ìbàdàn: Macmillian Publishers.
joestack
Hey, I'm chijioke joseph, am a blogger, content writer, web developer, and naijaeduruns is where i bring educational information to your doorstep. talking about what I love most, I enjoy coding and writing an article when am less busy, i stick close to soft music while I write.